Foredraget med psykolog Pia Callesen . 

3. MAJ 2022.

 

“GRIB – SLIP BEKYMRINGERNE”

 

I foredraget, der tager udgangspunkt i Pia Callesens bog “Grib livet – Slip angsten” (2019), Pia sætter fokus på, hvordan metakognitiv behandling kan behandle angstlidelser, OCD og traumer (PTSD), men også general al psykisk mistrivsel, hvorfor metoden er særlig egnet til forebyggelse og/eller håndtering af stress og arbejdspres.

Op mod 400.000 danskere kæmper dagligt med angstsymptomer som tankemylder, uro, søvnproblemer og galoperende hjertebanken. Det høje tal har fået psykologen Pia Callesen til at forske i metakognitiv behandling og op til 90 procent af patienter bliver angstfri med metakognitiv terapi.

 Hidtidige normer for behandling af angst har opfordret patienterne til at se indad og omstrukturere tankerne. Ifølge Pia har denne metode en negativ effekt på personen, der er ramt af angst, og det skal derfor være slut med at selv-analysere i overdreven grad.

Hør i dette foredrag Pias bud på, hvordan angst kan færdigbehandles med metakognitiv behandling. Teorien bygger på, at selv de stærkeste følelser som panik og angst er forbigående, og at det menneskelige sind regulerer sig selv, hvis blot det får tid og ro til det.