KURSUS ER UDSAT TIL EFTERÅRET P.G.A. COVID-19

Fra stress til trivsel – bliv klogere på din stress.

Kursets indhold: Viden om stress, stresshåndtering og forebyggelse af stress. Dag 1: Goddag. Teori omkring stress + praksis = kursisternes stress.  Dag 2: Hvad skal der til, for at du trives? Dag 3: Hvad drømmer du om? På denne dag kommer Alex Slot Hansen og holder et foredrag om, hvordan han udlevede sin drøm, og hvad han lærte af det. Dag 4: Forebyggelse af stress – fremtid.

Form: Veksler mellem teoretiske oplæg, individuelt- og gruppearbejde samt øvelser og plenum. På 3. dagen kommer Alex. Formen giver rum til både personlig refleksion, vejledning og feedback fra både kursister og undervisere.

Kursisternes udbytte af kurset:

  • Kendskab til stress generelt og individuelt
  • Kortlæggelse af egne værdier
  • Indsigt i egne styrker og øget evne til at registrere egne stresssignaler.
  • Bedre til at prioritere – både privat og på job
  • Konkrete redskaber til at forebygge og håndtere stress.

Deltagere: Alle med interesse for stress, stresshåndtering og forebyggelse af stress. Kurset kan også rekvireres af virksomheder og organisationer.

Tid og sted: 15.04., 13.05., 17.06. og 19.08.20 fra kl. 9.00 til 13.00. Kurset afholdes på Bramdrupvej 40, Gravens, 6040 Egtved.

Pris: Kr. 3.950,- plus moms. Prisen er inkl. materialer, kaffe/te og snack.

Tilmelding til: Karin Dahl Rasmussen tlf. 23958045 eller mail@karindahl.dk. Optagelse på kurset sker efter først til mølleprincippet. Ved tilmelding får du oplyst nærmere om betaling. Sidste tilmelding den 31.03.2020.

Undervisere:

Anne Muxoll Søberg, stresscoach, coach og søvnvejleder, AMS Coaching & Event www.amscoach.dk

Karin Dahl Rasmussen, psykoterapeut MPF, stresscoach og supervisor, www.karindahl.dk